FinFur Animus

FinFur Animus - Häntäliittoteoria
Furry

...ja eivät he tule valaistumaan hännästä, ei sen pörröisyydestä, eikä sen kärjen liikehdinnästä. He eivät ymmärrä turkissa kulkevien ajatuksista, eivät häntä muassaan saapuvista. Ei edes tulisten liuosten sekoituksista, tai niiden vaikutuksista. He olkoot yhä tietämättömät.

Tule salatun ja vaarallisenkin tiedon pariin - haluat sitten pitää sen vain asiaan kuuluvien tuntemana tai kertoa kaikille totuudet kulissien takaa. Tuleva FinFur Animus tarttuu rohkeasti salaliittoa hännästä ja ehkä paljastaa kuka oikeasti asioita hallitseekaan!

...and they fail to be englightened by the tail, fluffiness of it, or the movemements of its tip. They will not understand the craft of those walking in fur, those that arrive with a tail to their aft. Neither about combinations of fiery solutions, or of their contributions. Let them still out of the know remain.

Come and discover forbidden or even outright dangerous knowledge - whether you want to retain it only for those in the know, or tell everyone the actual truths behind the scenes. The upcoming FinFur Animus bravely grabs conspiracy by the tail and maybe reveals who is actually in control!

15.-18.10.2020, Gustavelund.